Niezaspokojona potrzeba prewencji pierwotnej u osób z hipertrójglicerydemią niekwalifikujących się do leczenia

Identyfikacja osób o wysokim ryzyku miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej (ASCVD), które nie kwalifikują się do określonej statyny zgodnie z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologii / Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (ESC / EAS) 2016, opartymi na wysokich stężeniach triglicerydów w osoczu.
Metody i wyniki
W badaniu ogólnym populacji w Kopenhadze (2003-2015) uwzględniono 58 547 osób w wieku 40-65 lat i bez ASCVD, cukrzycę i stosowanie statyn w punkcie wyjściowym. Spośród nich 14% stanowili kwalifikowani statyny, 7% nie kwalifikowało się, a triglicerydy ≥3,0 mmol / L (264 mg / dL), a 79% nie kwalifikowało się do statyny i miało stężenie triglicerydów <3,0 mmol / L (264 mg / dL) ). Podczas 456 057 osobolat obserwacji 1770 osób doświadczyło poważnego niekorzystnego zdarzenia sercowo-naczyniowego (MACE), a 734 doszło do zawału mięśnia sercowego (MI). Skumulowane częstości występowania MACE w wieku 70 lat wynosiły 8,1% (95% przedział ufności 7,3-8,9%) i 14,6% (12,6-1 16,8%) u osób niekwalifikujących się do leczenia statynami z triglicerydami <3,0 mmol / L (264 mg / dL) i ≥3,0 mmol / L (264 mg / dL) i 16,5% (14,0-19.3%) u osób kwalifikujących się do leczenia statynami. Odpowiadające skumulowane przypadki MI wynosiły odpowiednio 3,0% (2,7-3,3%), 7,8% (6,4-9,5%) i 7,1% (5,9-8,4%). Szacowane 10-letnie ryzyko MACE wynosiło 2,8% (2,6-3,0%) i 5,7% (4,9-6,6%) u osób nie kwalifikujących się do statyny z triglicerydami <3,0 mmol / L (264 mg / dL) i ≥3,0 mmol / L (264 mg / dL) i 7,6% (6,9-8,3%) u osób kwalifikujących się do statyny; średni wiek w tych trzech grupach wynosił odpowiednio 51, 51 i 60 lat. Odpowiadające ryzyko MI wynosiło odpowiednio 1,0% (0,9-1,1%), 3,0% (2,4-3,7%) i 3,3% (2,8-3,7%).
Wniosek
Osoby zakwalifikowane do statyny z triglicerydami ≥3,0 mmol / L (264 mg / dL) miały ryzyko ASCVD podobne do osób kwalifikujących się do statyny, określone zgodnie z wytycznymi ESC / EAS z 2016 r. To ilustruje niezaspokojoną potrzebę prewencji pierwotnej, wzywającą do rozszerzenia wytycznych dotyczących kwalifikowalności statyn oraz możliwości kontrolowanych placebo randomizowanych badań klinicznych u osób z hipertrójglicerydemią.
[przypisy: infanrix ipv hib apteka, floxal maść, evra plastry cena ]